onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion onion


فروش محصولات کشاورزي(سيب زميني ، سير ، پياز و محصولات گلخانه اي)براي مصارف داخلي و خارجي با بسته بندي هاي مختلف و صادراتي
Onion: We are offering our client an excellent quality range of onions. Our product ensures high durability at its user end. Our products are available at most affordable prices.
Iran is a country with many different climates and all types of onions are grown in IRAN
We can supply all kinds of onions such as red onion, white onion, golden onion, yellow onion, in various sizes and packing
zarin tejarat heghmatane co.
potato
onion
garlic
alfalfa
watermelon
Zucchini
                Fax: 0098 81 32667687         Pn:0098 918 9115838 ( Viber, Line, Wechat, Tango)                  Email: Info@Market-Iran.com              65146, kargar street,Hamedan, Iran