هندوانه کشيده هندوانه گرد
هندوانه کشيده هندوانه گرد
هندوانه بیضی
هندوانه بيضي
شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه
تقريبا در تمامي فصول اين محصول در ايران برداشت مي شود و شرکت زرين تجارت هگمتانه با ارتباط مستقيمي که با کشاورزان سراسر کشور دارد مي تواند انواع هندوانه در تمامي فصول در اختيار خريداران گرامي قرار دهد. عراق يکي از مهمترين کشورهاي خريدار هندوانه از ايران است
     Email: Info@Market-Iran.com        آدرس : همدان خیابان کارگر پلاک 15    فاکس 32667687-081        09183150746     09185051994       09189115838