شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه
استان همدان يکي ازبزرگترين توليد کنندگان کدو در ايران است و شرکت زرين تجارت هگمتانه مي توان انواع کدو را در تناژ بالا تامين کند
     Email: Info@Market-Iran.com        آدرس : همدان خیابان کارگر پلاک 15    فاکس 32667687-081        09183150746     09185051994       09189115838