فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز
فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز
فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز
فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز
فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز فروش پياز

پياز سفيد پياز قرمز پياز طلايي
پياز سفيد پياز قرمز پياز طلايي
پياز سفيد داخل تور20کيلويي پياز قرمز داخل تور20کيلويي پياز سفيد داخل تور20کيلويي
پياز سفيد داخل تور20کيلويي پياز قرمز داخل تور20کيلويي پياز سفيد داخل تور20کيلويي
پياز قرمز داخل تور20کيلويي ابعاد پياز طلايي پياز سفيد داخل تور20کيلويي
پياز قرمز داخل تور20کيلويي ابعاد پياز طلايي پياز سفيد داخل تور20کيلويي
پياز سفيد پياز قرمز پياز طلايي داخل تور20کيلويي
پياز سفيد پياز قرمز پياز طلايي داخل تور20کيلويي
پياز قرمز زمين زير کشت پياز قرمز گوني 20 کيلويي
پياز قرمز زمين زير کشت پياز قرمز گوني 20 کيلويي
پياز سفيد داخل تور قرمز پياز طلايي
پياز سفيد داخل تور قرمز پياز طلايي
پيلز طلايي پياز سفيد ابعاد پياز طلايي
پيلز طلايي پياز سفيد ابعاد پياز طلايي
شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه
پياز خوراکي يکي از قديمي ترين سبزيها در دنيا و ايران است . که خاستگاه ان را در ايران و افغانستان ذکر کرده اند و اکنون انواع پياز سفيد طلايي قرمز و زرد در ايران کشت مي شود و مانند ديگر محصولات ايراني  طرفداران بسياري در کشورهاي عربي و روسيه و هندوستان دارد.شرکت زرين تجارت هگمتانه ميتواند انواع بسته بندي هاي 2 کيلويي به بالا براي مشتريان عزيز در سايزهاي مختلف تامين کند
     Email: Info@Market-Iran.com        آدرس : همدان خیابان کارگر پلاک 15    فاکس 32667687-081        09183150746     09185051994       09189115838