فروش محصولات کشاورزي(سيب زميني ، سير ، پياز و محصولات گلخانه اي)براي مصارف داخلي و خارجي با بسته بندي هاي مختلف و صادراتي

شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه

همدان خ کارگر روبروي گاراژ بقايي شرکت زرين تجارت هگمتانه

وبسايت
www.market-Iran.com

ايميل
Info@market-Iran.com

موبايل :
09189115838
09183150746
09185051994
شرکت بازرگاني زرين تجارت هگمتانه
     Email: Info@Market-Iran.com        آدرس : همدان خیابان کارگر پلاک 15    فاکس 32667687-081        09183150746     09185051994       09189115838